Chăm sóc dinh dưỡng cho người bị lao

Bệnh nhân lao thường bị mất sức, mệt mỏi. Vậy nên, cần có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt để đảm bảo sức khỏe