Báo động tình trạng lao đa kháng thuốc

Việt Nam cần đối phó kịp thời với bệnh lao đa kháng thuốc. Ngày Thế giới phòng chống Lao đã qua, tuy vậy số liệu do Tổ chức Y tế thế giới công bố vẫn còn nguyên tính thời sự.

Xóa Bỏ Lao : Chỉ còn vấn đề thời gian

Nhiều người nghĩ rằng bệnh lao là một bệnh của quá khứ - một căn bệnh không còn đe dọa chúng ta ngày hôm nay. Một lý do cho niềm tin này là càng ngày bệnh lao chúng ta đang dần kiểm soát. Chúng ta đang ở một mức thấp nhất trong số người được chẩn đoán mắc bệnh lao. Nhưng sự thành công làm cho chúng ta rất dễ bị tự mãn và bỏ bê nếu chúng ta không quân tâm sâu sắc hơn nữa. Nhưng nó cũng cho chúng ta một cơ hội để loại bỏ bệnh lao ở đất nước này.

Vitamin C khắc tinh của vi khuẩn lao

Vitamin C khắc tinh của vi khuẩn lao, các nghiên cứu mới đây đã cho thấy tác dụng của vitamin C với vi khuẩn lao.