Vitamin C khắc tinh của vi khuẩn lao

Vitamin C khắc tinh của vi khuẩn lao, các nghiên cứu mới đây đã cho thấy tác dụng của vitamin C với vi khuẩn lao.