Tag Archives: các thể lao phổi

Các thể lao và triệu chứng bệnh lao

Khi xâm nhập vào cơ thể, vi trùng lao theo đường máu và bạch huyết có thể đến cư trú, phát triển và gây bệnh ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Tuỳ theo vị trí bị bệnh, người ta chia bệnh lao thàn Bác sĩ, Tiến sĩ Phạm Quang Tuệ, Phòng chỉ

×
Đăng ký thành công!